Ettevõttest

Registreerimine
Telefon 333 1101
E-R 9.00-17.00

OÜ Corrigo on loodud aastal 2003. Organisatsioon tegeleb erinevate tervishoiu- ja sotsiaalteenuste pakkumisega.

Meie teenustepaketti kuuluvad peamiselt tervishoiuteenused. Nendeks on töötervishoid, hambaravi, koolitervishoid, ambulatoorne taastusravi, kahjude vähendamise teenus (töö uimastisõltlastega), psühhiaatria jm.

Seoses AS Jõhvi Stomadent aktsiate ostmisega 2011 aastal lisandus OÜ Corrigo teenuste hulka ka hambaravi pakkumine, millest tänaseks on kujunenud Corrigo Hambaravi.

Corrigo Hambaravi on Eesti Haigekassa lepingupartner.
Osutame nii laste kui ka täiskasvanute hambaravi kui ka vältimatut abi.
Alla 19-aastaste Eesti kodanikest patsientide ravi eest tasub Eesti Haigekassa. Lisaks tasub haigekassa ravi ühe aasta jooksul pärast 19-aastaseks saamist, kui ravivajadus ilmnes viimase visiidi ajal enne 19-aastaseks saamist.

Täiskasvanutel on õigus saada hambaravi vältimatu abi korras, kui abi edasilükkamine või selle andmata jätmine võib põhjustada surma või püsiva tervisekahjustuse. On oluline märkida, et vältimatu abi vajaduse otsustab arst.

Kui inimesel on Euroopa ravikindlustus, siis tasub selle vältimatu abi Eesti Haigekassa. Kindlustamata Eesti kodanike vältimatu abi tasutakse riigieelarvest Sotsiaalministeeriumi kaudu.


© 2012 Kõik õigused kaitstud - OÜ Corrigo, hambaravi Jõhvi Stomadent