Hambaravi hinnad

Hambaravi hinnad

Teenuste hinnakiri

 

 

Corrigo Hambaravi on Eesti Haigekassa lepingupartner ning haigekassa tasub ravi eest järgmiselt

 • Alla 19-aastaste Eesti kodanikest patsientide ravi täies ulatuses;
  Lisaks tasub haigekassa ravi ühe aasta jooksul pärast 19-aastaseks saamist, kui ravivajadus ilmnes viimase visiidi ajal enne 19-aastaseks saamist.
 • Eestis ravikindlustatud täiskasvanud (40 eurot aastas)
 • Rasedad ja alla 1-aastase lapse emad (85 eurot aastas)
 • Osalise või puuduva töövõimega inimesed (85 eurot aastas)
 • Üle 63-aastased ravikindlustatud (85 eurot aastas)
 • Suurenenud hambaravivajadusega inimesed (85 eurot aastas)
 • Proteesihüvitist on võimalik kasutada kolme aasta peale summas 260 eurot.

Hüvitise tingimuste kohta saate täpsemat infot Eesti Haigekassa kodulehelt.

 

Laste ortodontia rahastus

Haigekassa rahastab ka laste ortodontiat (sh breketid), kuid ainult teatud juhtudel. Seda tehakse järgmiste raskete diagnooside korral:

 1. Prognaatne hambumus sagitaalse lahiga 9 mm ja enam
 2. Progeenne hambumus
 3. Lahihambumus, kui kontaktis on ainult molaarid
 4. Peetunud jäävintsisiivid või kaniinid
 5. Kui puudub intsisiiv, kaniin või rohkem kui 1 hammas lõualuu kummalgi poolel
 6. Huule-suulaelõhe jt näo-lõualuusüsteemi kaasasündinud väärarengud

Muudel juhtudel haigekassa ortodontiliste teenuste eest ei tasu

Ka siis, kui tegemist on ühe eelpoolnimetatud diagnoosiga, peab arstil olema leping haigekassaga, et viimane tasuks ravi eest. Sama kehtib ka teenuste kohta: kui see on mainitud tervishoiuteenuste loetelus, siis haigekassa maksab.

http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/juhendid
http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/juhendid/#infomaterjalid

Võimalus osta vahendeid

Osta meie juurest just sinule sobivad professionaalselt tunnustatud profülaktikavahendid, nt.hambaharju jms.

Saab võtta lapse kaasa

Külasta meid koos oma lapsega, sest oleme lastele ooteajaks kohandanud mõnusa mängunurga.

Hambaarsti kohustused

 1. Koostada patsiendile tema tervislikku seisundit arvestades kõige sobilikuma hambaraviplaani
 2. Vajadusel, kui teenuseosutaja ei ole mingil põhjusel suuteline teenust osutama, suunama patseiendi teise teenuseosutaja juurde
 3. Tegema hambaravi plaanis muudatusi uute asjaolude ilmnemisel, samuti juhul, kui teenusesaaja soovib majanduslikel või muudel põhjustel raviplaani muutmist
 4. Teavitama patsienti temale varem koostatud raviplaani muutmise vajadusest või selle muutmisest
 5. Teavitama patsienti tema hammaste seisundist, osutatavatest tervishoiuteenustest, teenuse osutamisega seotud olulistest riskidest, eeldatavatest tagajärgedest, olemasolevatest alternatiividest ning mitteosutamise tagajärgedest. Tervishoiuteenuse osutaja ei või reeglina lubada patsiendi paranemist või operatsiooni edukust.

Kodak Dental Imaging Software Viewer

Originaal formaadis DICOM ülesvõtete vaatamiseks. Salvesta rakendus enda arvutisse 2,08 MB.

Kuidas vaadata hambaarsti tehtud ülesvõtet internetis?

Vaata juhendit


© 2012 Kõik õigused kaitstud - OÜ Corrigo, hambaravi Jõhvi Stomadent