Sildi otsingu tulemus: sotsiaalteenused

AS Jõhvi Stomadent ja OÜ Corrigo ühinevad

Kat. Uudised- Sildid: , , ,

Alates 01.01.2013 toimus OÜ Corrigo ja AS Jõhvi Stomadent asutuste vahel ühinemine. Peale ühinemist jääb nimeks OÜ Corrigo, kõik õigused ja kohustused kannab OÜ Corrigo.

AS Jõhvi Stomadent

Asutatud 1993. aastal hambaravikliinikuna. Oli esimesi juriidiliselt eraõiguslik hambaraviga tegelev asutus Ida-Virumaal. Iseseisva organisatsioonina töötas 18 aastat, aadressil Viru tn 3, Jõhvis. 2011 a, kui OÜ Corrigo omandas AS Jõhvi Stomadent aktsiad, kolis Jõhvi Stomadent uude tegevuskohta – Jaama tn 34, Jõhvi.

OÜ Corrigo

Loodud aastal 2003 (29. detesembril). Tegeleb erinevate tervishoiu- ja sotsiaalteenuste pakkumisega. Organisatsiooni kuulub ka SA Jõhvi Haigla, mis on OÜ Corrigo poolt asutatud 2004 a. Täna töötab kokku organisatsioonis 130 töötajat.

Meie põhiväärtused on: innovatiivsus, professionaalsus ja positiivsus.

Visioon: usaldusväärseim teenusepakkuja klientidele ja koostööpartneritele, heas mõttes tuntuim tervise- ja sotsiaalteenuste pakkuja Eestis.

Meie sõnum: Sinust hoolides!


© 2012 Kõik õigused kaitstud - OÜ Corrigo, hambaravi Jõhvi Stomadent